News & Events

About the Institution

+2 படிக்கும் ஒவ்வொரு மாணவ, மாணவியரின் வாழ்விலும் திருப்புமுனையை ஏற்படுத்தும் படிப்பு. உயர் மதிப்பெண் ஈட்டியோர் மிகச்சிறந்த பொறியியல், மருத்துவம், அறிவியல் கல்லூரிகளில் சேர்ந்து நல்ல நிலையை அடைகிறார்கள்.

Click here to WatchRecorded

நாள்:14.06.2015 ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 6:00 மணி

CARE Achievements

XII STD
X Samacheer Kalvi
X CBSE
Entrance Exam

CARE Academy Achievements