News & Events

About the Institution

+2 படிக்கும் ஒவ்வொரு மாணவ, மாணவியரின் வாழ்விலும் திருப்புமுனையை ஏற்படுத்தும் படிப்பு. உயர் மதிப்பெண் ஈட்டியோர் மிகச்சிறந்த பொறியியல், மருத்துவம், அறிவியல் கல்லூரிகளில் சேர்ந்து நல்ல நிலையை அடைகிறார்கள்.
Read more

Click here to Watch Sigaram nokki 2016 Live

Sigaram nokki 2015 Recorded

Sigaram nokki 2014

Sigaram nokki 2013

Sigaram Nokki 2012

Care Academy 2011

நாள்:14.06.2015 ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 6:00 மணி

CARE Achievements

XII STD
X Samacheer Kalvi
X CBSE
Entrance Exam

CARE Academy Achievements